Välju

x
Kas soovite seansi lõpetada?

Taasta parool

x
Sisestage e-posti aadress ning mõne hetke pärast saadetakse teile teie salasõna.
Keel
Euroopa Liider erilises suuruses jalatsite vallas.
Minu Ostukorv
{nombre}
Paare{cantidad}Jaehind{precio}Ekstra{importeunico}Kokku{total} €
0
0
0
Miinimumtellimus on 0,00 €
Paypaliga maksmiseks tuleb teil valida sihtkoht.
Hetkel pole valitud makseviis Paypal.Antud makseviisi kasutamiseks tuleb teil valida teine makseviis.
Ostukorv on tühi
Otsing
[Täpsem otsing]
{nombre}
{marca}
{categoria}{precio}
Sellele otsingule või kategooriale vastavaid tooteid ei leitud

 

1.     OBJEKT

 

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (ue) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumise kohta) , (edaspidi RGPD)

 

 Kalliwoda Invest, S.L., (edasi, www.andypola.es )

CIF: B-53352498

Sotsiaalses aadressis tänaval  Calafates 6, (Pol.Ind IN-II) - 03130 – Santa Pola (Alicante)

Kontakttelefon 65681509 - 666 258 252

E-mail: info@andypola.es.

Website: https://www.andypola.com/

 

 

Informeerime ja edastame veebisaidi kasutajatele oma isikuandmete kaitse privaatsuspoliitikat.

 

2.TITULAARSUS

Isikuandmetega seotud faili omanik on www.andypola.es ja tagab, et ta on vastu võtnud kõik tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, et kaitsta teabe konfidentsiaalsust ja terviklikkust kooskõlas RGPD.

 

3. KASUTUS, EESMÄRGID JA KASUTAJA KINNITUS

Eesmärk kodulehel on mitte koguda isikuandmeid, juurdepääsu ja kasutamise Veebileht ei hõlma isikuandmete edastamist, aga kui kasutaja tahab alustada protsessi osta mis tahes objekti pakutakse Veebileht peab täitma või täitke küsimustikud või elektroonilised vormid, mis ilmuvad sellele.

 

Täites küsimustiku ja andmeid edastada, kasutaja lubab ja nõustub vabatahtlikult isikuandmete töötlemisel, andmete, mis on vabalt pakutud Web Site. Sel viisil aktsepteerib kasutaja selgesõnaliselt ja nõustub, et tulevikus edastatavad või hõlbustatud andmed võidakse töödelda isiklikus andmefailis.

 

Kohaletoimetamise kõigi vajalike andmete registreerimise kasutajana on kohustuslik juhul, kui see on selgelt määratletud, võib www.andypola.es, registreerimisest keelduda alla ei esita nimetatud andmeid.

 

Elektroonilisel kujul, kui isikuandmeid kogutakse, erinevates valdkondades, mis tuleb täita kohustusliku tuua ja millised väljad, mille lõpuleviimist on vabatahtlik kättesaadava teabe põhjal kasutaja.

 

www.andypola.es töötleb kasutaja poolt edastatud andmeid järgmiste kasutusalade ja eesmärkidega:

 

• Registreerige veebisaidil registreeritud kasutajaks.

• Töötlevad tellimusi, tellimusi, eelarveid või muud liiki taotlusi, mida kasutaja soovib veebilehe kaudu või telefoni teel.

• Veebisaidi haldamine ja haldamine.

• Võimalik teavitada veebisaidi enda teenuseid puudutavatest uudistest, infolehtedest, pakkumistest ja tutvustustest.

• intsidentide juhtimine ja seire.

 

 

 

4. LEGITIMINE

 

Teie andmete töötlemise õiguslik alus põhineb eraelu puutumatuse poliitikavälja selgelt nõusolekul selle vormi esitamisel, kus kinnitate oma nõusolekut ja lepingueelsetest meetmetest, mille puhul te taotlete eelarvet ja täitke leping, kui olete klient.

 

5.KAUBASAAJAD

 

Andmeid ei edastata teistele ettevõtetele.

www.andypola.es pakub teadmisi, mis võivad avaldada kasutaja isikuandmeid seaduslikele nõuetele vastamiseks, väited, mis väidavad, et veebisaidi sisu rikub kolmandate isikute õigusi või kaitseb teiste osapoolte õigusi, vara või turvalisust .

 

Samuti võite jagada isikuandmeid, millega suhelda:

 

• Transportasutus, mis vastutab ostetud toote tarnimise eest.

• Riigi julgeolekujõud ja -organisatsioon, samuti muud pädevad asutused vastuseks politsei või kohtuliku uurimisega seotud taotlusele (sellistel juhtudel avaldame uurimise kohta asjakohase teabe, näiteks nime, linna, riigi või provintsi) postiindeks, telefoninumber, e-posti aadress, NIF ja IP-aadress). Eeltoodust hoolimata ei avalikusta teie isikuandmeid õiguskaitseametnikele, valitsuse esindajatele või kolmandatele isikutele kohtuistungi, kohtuotsuse või sarnase juriidilise menetluse kaudu.

• Maksuamet

• Pangad ja finantsüksused

• Gestoría

• Telekommunikatsiooniteenuste eelised

 

 

6. ANDMETE KAITSE

 

Teie poolt edastatavaid isikuandmeid hoitakse ajal, kui meie lepingulised või ärisuhted säilitatakse. Meie lepinguliste või ärisuhete lõpetamise kuupäevast alates säilitatakse teie andmed:

 

-1 aasta, mis saadi interneti kaudu meie veebisaidilt, e-posti ja telefonikõnesid, kiirsõnumitest.

 

Kui olete meie klient, säilitatakse teie andmed:

 

-4 aastat maksustamise eesmärgil. Raamatupidamis- ja muude raamatute kohustuslikud registrid vastavalt lisatud lisandväärtusele (IRPF, IVA, IS jne) ning dokumentaalsed toetused, mis põhjendavad raamatutes registreeritud märkusi.

 

7.JUURDEPÄÄSU, KIRJUTAMISE, OPPOSITSIOONI JA TÜHISTAMISE ÕIGUSED, TREENINGUTE RAKENDAMINE JA VÄLJASTAMINE

 

Iga huvitatud isik võib taotleda järgmiste õiguste kasutamist:

 

Juurdepääsuõigus: huvitatud isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse.

 

Paranduste tegemise õigus: huvitatud isikul on õigus saada puuduvate või mittetäielike andmete õigsust.

 

Taganemisõigus: huvitatud isikul on õigus saada temaga seotud isikuandmeid kustutada, kui isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid kogutakse või muul viisil töödeldi.

 

Piiratud õigus: võite taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, sel juhul hoidke neid ainult nõuete täitmiseks või kaitsmiseks.

 

Õigus oma andmete teisaldatavusele: seega võite taotleda automatiseeritud isikuandmete edastamist või üleandmist mõnele muule äriühingule, mida te märkate struktureeritud, arusaadavas ja automatiseeritud vormingus.

 

Õigus nõusoleku tühistada: teil on õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva kohtlemise seaduslikkust enne selle äravõtmist.

 

Vastulause esitamise õigus: huvitatud isikul on õigus oma andmete töötlemist vaidlustada

 ÕIGUSTE KÄITAMINE

 

Anname teie käsutuses, kui taotlete vorme, kus saate neid õigusi kasutada. Võite küsida meile e-maili info@andypola.es, mida soovite kasutada ja me saadame teile vastava vormi.

 

Õiguste teostamine peab toimuma sidepidamise kaudu, mis on suunatud:

Kalliwoda Invest, S.L.

tänav Calafates 6, (Pol.Ind-II) - 03130 - Santa Pola (Alicante)

 

Huvitatud osapoolte õigused on väga isiklikud, seetõttu kasutavad neid oma identiteedi nõuetekohaselt tõestanud andmete omanik (selleks palutakse tal DNI või samaväärne). Seda saab kasutada ka juriidilise esinduse kaudu, sel juhul lisaks sellele huvitatud isiku või samaväärse DNI-st peab esitama kolmanda osapoole esinduse dokumendi ID ja autentsuse tõendamise aadressi www.andypola.es, vastama igal juhul adresseeritud taotlusele sõltumata sellest, kas mõjutatud või olete huvitatud teie ravist.

 

Kui taotlus ei vasta konkreetsetele nõuetele, saab www.andypola.es taotleda sama parandust. Www.andypola.es vastab taotlustele ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Vajaduse korral võib seda ajavahemikku veel kaheks kuuks pikendada, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu. .www.andypola.es teatab huvitatud isikule igast nimetatud pikendamisest ühe kuu jooksul taotluse saamisest, märkides viivituse põhjused

 

KONTROLLIMISASUTUSE NÕUDE ÕIGUS

 

Võite taotleda õiguste kaitset, mida Hispaania andmekaitseamet ei ole nõuetekohaselt hooldanud. Kas oma veebiportaali (www.agpd.es) elektroonilise peakorteri kaudu või kirjalikult postiaadressile (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

 

9. TURVALISUS JA KONFIDENTSIAALSUS MEETMED

 

www.andypola.es, kes toimiku ja veebisaidi eest vastutab, garanteerib täieliku vastavuse RGPD kehtestatud sätetele. Lisaks infoühiskonna teenuste seaduse 34/2002 sätete nõuetekohasele järgimisele seoses omaniku teabe ja soovimatute kommertsteadaannetega.

 

www.andypola.es tagab ka kasutajale edastatud side konfidentsiaalsuse ning samuti kasutaja poolt pakutavate isikuandmete nõuetekohase ja hoolika kohtlemise.

 

www.andypola.es kohustub mitte avalikustama konfidentsiaalset teavet ega teavitama ravitavaid andmeid, välja arvatud juhtudel, kui seadused seda otseselt nõuavad või kui pädevad ametiasutused seda nõuavad vastavalt juhtumi suhtes kohaldatavate õiguslike ja regulatiivsete sätetega.

 

10. KASUTAJA KOHUSTUSED

 

Kasutaja vastutab kõigil juhtudel edastatud andmete õigsuse eest, jättes www.andypola.es -le õiguse keelduda teenuse pakkumisest kasutajale, kes on edastanud võltse, ebamääraseid või ebatäpseid anmeid, ilma, et võtaks enesele selle tegevuse eest mingit vastutust. Mitte ükski kasutaja, välja arvatud seaduslikult määratud esindaja, ei tohi kasutada teise isiku identiteeti, kasutaja võib esitada vaid isikuandmeid, mis vastavad tema identiteedile

 

11- NÕUSOLEK

 

Kasutaja on teadlik ja aktsepteerib www.andypola.es privaatsuseeskirjades sätestatud tingimusi ja nõustub selgesõnaliselt, vabatahtlikult ja vabatahtlikult oma isikuandmete automatiseeritud ja automatiseerimata töötlemisel tingimustel käesolevates sätetes kehtestatud Reklaamijate kohtlemine toimub reklaami-, statistilise, kommerts- ja muude olemasolevate turundusvahenditena. kes on reklaamijad, tuleb täpsustada.

 

Lisaks sellele nõustub kasutaja kommertsteadete saatmisega oma registreeritud kasutajatele ja klientidele www.andypola.es.

Registreeritud kasutaja ja klient võivad igal ajal tühistada oma nõusoleku.

 

 

12.COOKIES

 

www.andypola.es tema nimel või kolmanda isiku sõlmitud pakkuda mõõtmise teenused võivad kasutada küpsiseid, kui kasutaja sirvib saitide ja lehtede Web Site.

 

Küpsised on faile, mis saadetakse brauserile veebiserveri kaudu, et salvestada kasutaja tegevus veebisaidile.

 

Küpsised kasutada www.andypola.es või kolmandate isikute nende nimel tegutsevad, on seotud üksnes anonüümse kasutaja ja arvuti, ja ei anna isikuandmeid kasutaja.

 

Kui kasutaja lubab oma vastuvõttu, saate teada serverist, mis kasutab küpsiseid, mille kohta peaksite oma brauserit kasutades juhiseid lugema.

 

Tänu küpsised, siis on võimalik, et server www.andypola.es või tegutsevad kolmandad isikud nende nimel tunnustada arvuti brauseri kasutaja poolt, et kergemaks teha, võimaldades näiteks , juurdepääs neile kasutajatele, kes on varem registreerinud, juurdepääsu piirkonnad, teenused, reklaamid või konkursid, mis on reserveeritud ainult neile, ilma et oleks vaja registreerida iga külastuse jaoks. Neid kasutatakse ka publiku ja liikluse parameetrite mõõtmiseks, nende jälgimiseks ja sisenemiste arvu suurendamiseks.

 

Kasutajal on võimalus seadistada brauseri hoiatus küpsiste vastuvõtu ekraanil ja takistada selle paigaldamist kõvakettale. Selle teabe laiendamiseks lugege brauseri juhiseid ja käsiraamatud. Et kasutada Web Site www.andypola.es ei ole vajalik, et kasutaja võimaldab paigaldada küpsiste saadetud www.andypola.es või kolmandate isikute nende nimel tegutsevad vaatamata sellele, et see on vajalik kasutaja algatada seansi sellisena kõigis teenustes, kelle teenistuses on vaja eelnevat registreerimist või sisselogimist.

 

Samamoodi saab www.andypola.es veebiserverid automaatselt tuvastada kasutaja IP-aadressi ja domeeninime. Kõik see info on salvestatud faili server tegevus, mis võimaldab pärastine töötlemine et saada statistilisi mõõtmisi, mis paljastavad lehevaadete, külastuste arvu veebiteenuseid, jne Igal juhul toimub nimetatud faili dissotsiatsiooniprotsess, mis takistab kasutaja masina tuvastamist.

 

13.  IP ANDMED

 

Vastavalt infoühiskonna ja kommunikatsiooni seadusele 34/2002, IP aadress jääb meie süsteemi salvestatud.Me võime kasutada mitteisikuandmeid aruannete koostamiseks jälitamisteabe kohta, mis on seotud veebilehe kasutajate demograafiaga, veebilehe liikluse mustri ja veebilehel sooritatud ostudega. IP-aadress jääb salvestatud aastaks, nagu näeb ette selle seaduse artikkel 12

 

 

14. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

 

www.andypola.es, jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat vastavalt oma äranägemisele muuta ja täiendada ning sinna tingimusi lisada või neid sealt välja jätta. Kui privaatsuspoliitika muudatus Teid otseselt puudutab, avaldame oma veebisaidil vastava teate või teatame sellest Teile isiklikult. Teid otseselt mittepuudutavate väiksemate muudatustega kursis olemiseks soovitame veebisaidi sisu aeg-ajalt üle vaadata. Saidi kasutamisel kehtivad Inforegister.ee privaatsuspoliitika viimase versiooni tingimused.

 

15. VAIDLUSTE RESOLUTSIOON

 

Pooled nõustuvad käesoleva eraelu puutumatuse poliitika reguleerivate õigusaktidega kõigi vaidluste puhul, mis on seotud Hispaania õigusaktide samaväärse tõlgendamise või vastavusega, ning esitama lahendamiseks mis tahes kohtuvaidlused, mis võivad tekkida tema ainupädevusse Alicantese kohtud ja tribunalid.

 

On arusaadav, et kasutaja aktsepteerib ülaltoodud tingimusi, kui ta vajutab nuppu " "ACCEPT".

 

                                                 

 

 

CARGA_OK
Suuna Paypali
Tühista
Aktsepteerima
Sisestage vahetuse kood
Kas soovite seansi lõpetada?
¿Quieres recuperar la última cesta?
Introduzca como mínimo 3 caracteres en el campo de búsqueda
Artículo/s añadido a la cesta
Osta teine toode
Viga: kohustuslikud väljad on täitmata
kliki siia andmete laadimiseks
Teie brauser ei toeta failide laadimist
palun kasutage vanas formaadis andmete laadimist
El tamaño del archivo ({{filesize}}MB) supera el límite establecido. Tamaño Máximo: {{maxFilesize}}MB.
Sa ei saa üles laadida seda tüüpi faile
Tühista laadimine
Oled sa kindel, et soovid tühistada laadimise?
Eliminar archivo
Sa ei saa üles laadida mitut faili
E-posti aadress on ebakorrektne
Viga: kohustuslikud väljad on täitmata
E-mail ei sobi
Paroolid ei kattu
Nõustuge privaatsuspoliitika ja lepingutingimustega
Kui te ei märgi valikut, et saada tulevikus informatsiooni, ei saa te ka teateid pakkumistest ja uudistest meie poes. Kui soovite vastavat informatsiooni, valige [OK], kui ei, valige [Tühista] ja jätka registreerimisprotsessi.
*
Teie registreerimisavaldus on korrektselt läbi viidud
Turvakood
EUR
04.06.2020
0,00
0,00
0
0
155
2020